Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viadoubleespresso doubleespresso

July 08 2015

8016 b294 420
9808 365e 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamenia menia
  • Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr
Reposted fromamanecer amanecer viaallay allay
Reposted fromesste esste viaallay allay
8320 e510 420
Reposted frombuddhablink buddhablink viaallay allay

July 07 2015

6694 c3fc 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viairmelin irmelin
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaallay allay

July 06 2015

It's almost sad how I knew what was going to happen, yet still wanted you to prove me wrong
Reposted byztar ztar
7399 a197 420
Reposted fromkropq kropq viasoupsoups soupsoups
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianicdostracenia nicdostracenia

July 05 2015

-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska

July 04 2015

Reposted frommayamar mayamar
0746 c065 420
Reposted fromMiziou Miziou viasunrise sunrise
6037 f72d 420
I was safe. 
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaallay allay
2492 0963 420
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac

July 03 2015

2494 2550 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamyteatime myteatime

July 02 2015

The best advice i’ve ever received “no one else knows what they are doing either.
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl