Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianadzienie nadzienie

July 01 2015

8690 7035 420
Reposted fromunco unco viaztar ztar
Rozmaicie wiodło się poetom podczas egzaminów. Przed kolokwium z języka starocerkiewnego (...) Jalu Kurek miał prawo do obaw - przedmiot zupełnie go nie interesował, a sam student poświęcił niewiele czasu, aby zgłębić tajniki tejże mowy (...) Profesor Taszycki już po kilku minutach egzaminu powiedział do niego: "Pan poeta, pan poeta. Rzeczywiście, po co to panu? Nic pan nie umie, ale daję panu dostatecznie. Niech pan już raczej pisze wiersze. Bo tego, co pan przyszedł zdawać, i tak się pan nigdy nie nauczy".
— Remigiusz Piotrowski, Literaci w przedwojennej Polsce. Pasje. Nałogi. Romanse

June 30 2015

Reposted fromczajnikq czajnikq viaztar ztar

June 29 2015

1411 5a83 420

June 28 2015

Tylko nie mów mi, że chcieć to móc
— happysad "Nieprzygoda"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
6010 3eba 420
Reposted frompasazerka pasazerka viazielono zielono
6004 002c 420
Reposted fromcarameltea carameltea viakotfica kotfica
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawrazliwa wrazliwa
2688 6c4c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakoloryzacja koloryzacja
3655 96d5 420
Przedwojenna Warszawa nocą.
3658 dc6f 420
Stary Rynek w Warszawie. Prawdopodobnie we wrześniu 1939 roku.

June 26 2015

1949 e327 420
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaztar ztar

June 25 2015

To właśnie jest najgorsze w chodzeniu z kimś. W jednej chwili ten ktoś jest ci bliższy niż ktokolwiek inny na świecie, a już w następnej mówi, że trzeba "odpocząć od siebie", "poważnie porozmawiać" albo "może ty..." i potem już nigdy go nie zobaczysz, i będziesz musiała przez następne pół roku wyobrażać sobie rozmowy, w których on cię błaga o powrót, i wybuchać płaczem na widok jego szczoteczki do zębów.
— Dziennik Bridget Jones
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaallay allay

flip56000:

I think i am subconsciously trying to ruin my own life

Reposted fromLittleJack LittleJack viakoloryzacja koloryzacja
0238 547f 420
Reposted fromfoina foina viaztar ztar
7540 2be5 420
Reposted fromfoina foina viaztar ztar

June 24 2015

The way you kiss me will work each time

June 23 2015

6952 d1d7 420
Reposted fromwkoncuja wkoncuja viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl